Home > ทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน > ประกาศเนื่องจาก 2018 ค้นหาของมีค่าสวน 8 ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

ประกาศเนื่องจาก 2018 ค้นหาของมีค่าสวน 8 ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

ค้นหาของมีค่าสวน 8 จัดขึ้นถึง - วันที่ 14 เดือนตุลาคมวันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2562 ขอรับการสมัครถัดไป
จำนวนทั้งหมดการสมัคร 155 คน

คนคำตอบที่ถูกต้องตัวเลข 101 คน

ปีนี้ ถึงเพราะผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นวันที่ 6 เดือนกันยายน ผู้เยี่ยมชมกลายเป็นการลดลงมาก แต่ขอบคุณทุกท่านที่ให้มาเยี่ยมถึงแม้จะมีช่วงเวลาอย่างนั้น

ทำการจับสลากที่ถูกต้องวันที่ 27 เดือนตุลาคม และท่านทั้งหลายถัดไปได้รับเลือกตั้ง

•ผู้ที่ได้รับเลือก 20 คน

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณซุซุคิ

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณนะกะโอะคะ

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโกโทะ

คะมิคะวะมะชิ, อำเภอ คะมิคะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
ท่านระหว่างคุซุ

คะมิคะวะมะชิ, อำเภอ คะมิคะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณอิชิคุระ

มะคุเบะสึเชียว, อำเภอ นะคะกะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณฮะซุมิ

อำเภอ คุชิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโยะชิคะวะ

อำเภอ คุชิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณอะโทะเบะ

อำเภอ คิทะมิ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโอะทะ

อำเภอ ฟุจู, จังหวัด โตเกียว
คุณอินะโอะคะ

อำเภอ มะชิดะ, จังหวัด โตเกียว
คุณมิซุโนะ

อำเภอ คะวะซะคิ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณชิดะ

อำเภอ คะวะซะคิ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณทางออก

อำเภอ คะวะซะคิ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณซะโทะ

ทะดะโอะคะเชียว, อำเภอ เซะนโบะคุกุง, จังหวัด โอซาก้า
คุณฟุจิอิ

อำเภอ คุระชิคิ, จังหวัด โอะคะยะมะ
คุณนะคะกิริ

อำเภอ มะสึเอะ, จังหวัด ชิมะเนะ
คุณทะเคะมุระ

อำเภอ โซะโอะ, จังหวัด คะโกชิมะ
คุณอะซะคุระ

อำเภอ คิริชิมะ, จังหวัด คะโกชิมะ
คุณคะชิวะกิ

อำเภอ โคะชิ, จังหวัด โคะชิ
คุณทะนะคะ

เนื้อหารางวัล: ชุดสินค้าการมีลักษณะเหมาะสม 5,000 เยนของแต่ละทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น

ส่งรางวัลวันที่ 27 เดือนตุลาคม

ขอบคุณ

Home > ทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน > ประกาศเนื่องจาก 2018 ค้นหาของมีค่าสวน 8 ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

top Return to หน้า

menu