Home > ทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน > โดยไม่มีความเสียหายของแผ่นดินไหว สวน 8 อันทั้งหมดกลายเป็นการค้าโดยปกติตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกันยายน

โดยไม่มีความเสียหายของแผ่นดินไหว สวน 8 อันทั้งหมดกลายเป็นการค้าโดยปกติตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกันยายน

ถึงเป็นผลกระทบของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัด ฮอกไกโดวันที่ 6 เดือนกันยายน แต่ไม่มีสวนที่ได้รับความเสียหายเพราะแผ่นดินไหวโดยตรง
ถึงมีผลกระทบของไฟดับ แต่ณวันที่ 8 เดือนกันยายน สวน 8 อันทั้งหมดกลายเป็นการค้าโดยปกติ
รอการมาของทุกท่าน

Home > ทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน > โดยไม่มีความเสียหายของแผ่นดินไหว สวน 8 อันทั้งหมดกลายเป็นการค้าโดยปกติตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกันยายน

top Return to หน้า

menu