Home > ทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน > การรายงานผลที่ได้รับเลือกของ 2016 ค้นหาของมีค่าสวน 8 ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

การรายงานผลที่ได้รับเลือกของ 2016 ค้นหาของมีค่าสวน 8 ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

ค้นหาของมีค่าสวน 8 จัดขึ้นถึง - วันที่ 16 เดือนตุลาคมวันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2559 ขอรับการสมัครถัดไป

จำนวนทั้งหมดการสมัคร 127 คน
คนคำตอบที่ถูกต้องตัวเลข 65 คน

ปีนี้ขอบคุณที่ให้สมัคร visiting แต่ละสวน ถึงเป็นสถานการณ์ที่ให้มาเยี่ยมเพราะความเสียหายของพายุไต้ฝุ่นยาก

ทำการจับสลากที่ถูกต้องวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน และท่านทั้งหลายถัดไปได้รับเลือกตั้ง

●ผู้ที่ได้รับเลือก 20 คน

อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณซะคะวะ

อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณซุกะโนะ

อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
มกุฎราชกุมารเล็ก

อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณทะนิคะวะ

อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณยะมะดะ

โทะโยะโคะโระเชียว, อำเภอ นะคะกะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณทะคะฮะชิ

เมะมุโระเชียว, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณยะซุโมะโทะ

ตำบล คะมิฟุระโนะโจ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโอะซะคิ

ตำบล นะคะฟุระโนะโจ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณอิทะคุระ

อำเภอ ฟุระโนะ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณ PURI

นะกะนุมะมะชิ, อำเภอ ยุบะริกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโยะชิดะ

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณทะเทะอิชิ

เขต ชิวโอะ, จังหวัด โตเกียว
คุณยะนะกิทะ

อำเภอ เชียวฟุ, จังหวัด โตเกียว
คุณอุเอะมุระ

อำเภอ ซะยะมะ, จังหวัด ไซตะมะ
คุณนะคะจิมะ

อำเภอ ซะกะมิฮะระ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณยะซุดะ

อำเภอ มะสึโมะโทะ, จังหวัด นะกะโนะ
คุณมะสึบะระ

อำเภอ ทะคะยะมะ, จังหวัด กิฟุ
คุณนาริตะ

อำเภอ อิจิโนะมิยะ, จังหวัด ไอจิ
คุณโนะดะ

อำเภอ คุมะโมะโทะ, จังหวัด คุมะโมะโทะ
คุณอุเมะดะ
ชุดสินค้าการมีลักษณะเหมาะสม 5,000 เยนของแต่ละทางหลวงรางวัลเนื้อหาจังหวัด ฮอกไกโดสวนสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น
ส่งรางวัลวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน

ขอบคุณ

Home > ทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน > การรายงานผลที่ได้รับเลือกของ 2016 ค้นหาของมีค่าสวน 8 ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

top Return to หน้า

menu