Home > ทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

Archive จังหวัด ฮอกไกโดสวนทางหลวง

ประกาศเนื่องจาก 2018 ค้นหาของมีค่าสวน 8 ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

ค้นหาของมีค่าสวน 8 จัดขึ้นถึง - วันที่ 14 เดือนตุลาคมวันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2562 ขอรับการสมัครถัดไป
จำนวนทั้งหมดการสมัคร 155 คน

คนคำตอบที่ถูกต้องตัวเลข 101 คน

ปีนี้ ถึงเพราะผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นวันที่ 6 เดือนกันยายน ผู้เยี่ยมชมกลายเป็นการลดลงมาก แต่ขอบคุณทุกท่านที่ให้มาเยี่ยมถึงแม้จะมีช่วงเวลาอย่างนั้น

ทำการจับสลากที่ถูกต้องวันที่ 27 เดือนตุลาคม และท่านทั้งหลายถัดไปได้รับเลือกตั้ง

•ผู้ที่ได้รับเลือก 20 คน

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณซุซุคิ

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณนะกะโอะคะ

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโกโทะ

คะมิคะวะมะชิ, อำเภอ คะมิคะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
ท่านระหว่างคุซุ

คะมิคะวะมะชิ, อำเภอ คะมิคะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณอิชิคุระ

มะคุเบะสึเชียว, อำเภอ นะคะกะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณฮะซุมิ

อำเภอ คุชิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโยะชิคะวะ

อำเภอ คุชิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณอะโทะเบะ

อำเภอ คิทะมิ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโอะทะ

อำเภอ ฟุจู, จังหวัด โตเกียว
คุณอินะโอะคะ

อำเภอ มะชิดะ, จังหวัด โตเกียว
คุณมิซุโนะ

อำเภอ คะวะซะคิ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณชิดะ

อำเภอ คะวะซะคิ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณทางออก

อำเภอ คะวะซะคิ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณซะโทะ

ทะดะโอะคะเชียว, อำเภอ เซะนโบะคุกุง, จังหวัด โอซาก้า
คุณฟุจิอิ

อำเภอ คุระชิคิ, จังหวัด โอะคะยะมะ
คุณนะคะกิริ

อำเภอ มะสึเอะ, จังหวัด ชิมะเนะ
คุณทะเคะมุระ

อำเภอ โซะโอะ, จังหวัด คะโกชิมะ
คุณอะซะคุระ

อำเภอ คิริชิมะ, จังหวัด คะโกชิมะ
คุณคะชิวะกิ

อำเภอ โคะชิ, จังหวัด โคะชิ
คุณทะนะคะ

เนื้อหารางวัล: ชุดสินค้าการมีลักษณะเหมาะสม 5,000 เยนของแต่ละทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น

ส่งรางวัลวันที่ 27 เดือนตุลาคม

ขอบคุณ

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

ทำการค้าของปีพ.ศ. 2561 เสร็จในวันที่ 14 เดือนตุลาคม

ทำการค้าของปีพ.ศ. 2561 เสร็จในวันที่ 14 เดือนตุลาคม

ปีที่ระลึกครบรอบ 10 ปีของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนแล้วปีหน้า
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมาปีหน้า เพราะเตรียมสิทธิพิเศษที่หลากหลาย

ระยะเวลาการค้าของปีงบประมาณหน้า ตามด้านล่าง
วันเสาร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2562 - วันที่ 14 เดือนตุลาคม (การฉลองเดือน)

ขอบคุณ

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

โดยไม่มีความเสียหายของแผ่นดินไหว สวน 8 อันทั้งหมดกลายเป็นการค้าโดยปกติตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกันยายน

ถึงเป็นผลกระทบของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัด ฮอกไกโดวันที่ 6 เดือนกันยายน แต่ไม่มีสวนที่ได้รับความเสียหายเพราะแผ่นดินไหวโดยตรง
ถึงมีผลกระทบของไฟดับ แต่ณวันที่ 8 เดือนกันยายน สวน 8 อันทั้งหมดกลายเป็นการค้าโดยปกติ
รอการมาของทุกท่าน

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

การจัดสวนฤดูใบไม้ร่วงเทศกาลวันที่ 1 เดือนกันยายน - วันที่ 14 เดือนตุลาคม!

เริ่มเทศกาลจากวันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2561 ฤดูใบไม้ร่วงสวนของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนถึงวันที่ 14 เดือนตุลาคม

การประดิษฐ์จำนวนมากทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนฤดูไม้ใบร่วงเพลิดเพลินกับฤดูใบไม้ร่วงของพืชผลได้!
ทุกคนช่วยท้าทายค้นหาของมีค่าสวน 8 ของแถมที่หรูหราโอ่อ่าเท่ากับ
ที่โรงแรมที่เป็นทางการ ทำการเสนอของ Special Menu ในฐานะเมนูสวนวันฮาโลวีนความพิเศษด้วย

●ค้นพบของมีค่าของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนกันเถอะ!
เพื่อได้ของมีค่ามา รหัสที่เป็นความลับจำเป็น ชื่อของดอกไม้ของอักษร 8 ตัวตัวอักษรคาตาคานะที่รหัสที่เป็นความลับเบ่งบานฤดูใบไม้ร่วง ฟักทอง 1 อันที่อักษร 1 ตัวตัวอักษรคาตาคานะถูกแกะสลักถูก 8 สวนแต่ละปิดบัง ค้นพบอักษร 8 ตัวนั้นทั้งหมด และรู้ว่ารหัสที่เป็นความลับจัดเข้าประเภท ช่วยได้ของมีค่ามา ขณะเที่ยวรอบๆ สวน

ให้บันทึกรหัสที่เป็นความลับในกระดาษการสมัครที่แจกจ่ายที่แต่ละสวน และตลอดระยะเวลา ช่วยส่งให้กล่องการสมัคร ของมีค่าถัดไปประสบความสำเร็จด้วยการจับสลากจากคนคำตอบที่ถูกต้อง

< ของมีค่า >
คุณชุดสินค้าการมีลักษณะเหมาะสม 5,000 เยน 20 คนของแต่ละสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นของทางหลวงสวน

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

ประกาศเนื่องจาก 2017 ค้นหาของมีค่าสวน 8 ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

ค้นหาของมีค่าสวน 8 จัดขึ้นถึง - วันที่ 15 เดือนตุลาคมวันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2560 ขอรับการสมัครถัดไป

 

จำนวนทั้งหมดการสมัคร 243 คน

คนคำตอบที่ถูกต้องตัวเลข 151 คน

 

ทำการจับสลากที่ถูกต้องวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน และท่านทั้งหลายถัดไปได้รับเลือกตั้ง

 

 • ผู้ที่ได้รับเลือก 20 คน

 

คุณคะวะเซะ, อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด

คุณนะคะมุระ, อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด

คุณโคะบะยะชิเมะมุโระเชียว, อำเภอ คะซะอิกุง, จังหวัด ฮอกไกโด

คิทะคะอิโดะชิวคะวะกุนโฮะโคะโระเชียว髙เคียวโยะ

คุณยะมะซะคิอำเภอ คุชิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด

คุณอิชิอิคะมิคะวะมะชิ, อำเภอ คะมิคะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด

คุณชิบุยะอำเภอ อิวะมิซะวะ, จังหวัด ฮอกไกโด

คุณมะรุยะมะ, อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด

คุณวะทะนะเบะตำบล ไอซุบันเกะมะจิ, อำเภอ คะวะนุมะกุง, จังหวัด ฟุคุชิมะ

ฮิกะชิเคียวโทะเซะอิเซะชิ*ทะนิโยะ

ฮิกะชิเคียวโทะเชียวเฮะอิชิมะคิโยะ

ฮิกะชิเคียวโทะโยะเดะนทะนิคุ髙โทะริโยะ

คุณโอะทะเขต อิทะบะชิ, จังหวัด โตเกียว

คุณวะซะ, อำเภอ มะเอะบะชิ, จังหวัด กุนมะ

คุณอิชิฮะระอำเภอ ชิบะ, จังหวัด ชิบะ

คุณยะซุดะ, อำเภอ ซะกะมิฮะระ, จังหวัด คะนะกะวะ

คุณมะซุดะอำเภอ คะมะคุระ, จังหวัด คะนะกะวะ

คุณซุกะโนะ, อำเภอ โทะโยะทะ, จังหวัด ไอจิ

คุณโอะสึคิอำเภอ ฟุคุชิยะมะ, จังหวัด เกียวโต

คุณมิยะฮะระ, อำเภอ คิทะคิวชิว, จังหวัด ฟุคุโอะคะ

 

เนื้อหารางวัล: ชุดสินค้าการมีลักษณะเหมาะสม 5,000 เยนของแต่ละทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น

ส่งรางวัลวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน

ขอบคุณ

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

การจัดสวนฤดูใบไม้ร่วงเทศกาลวันที่ 1 เดือนกันยายน - วันที่ 15 เดือนตุลาคม!

เริ่มเทศกาลจากวันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2560 ฤดูใบไม้ร่วงสวนของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนถึงวันที่ 15 เดือนตุลาคม

การประดิษฐ์จำนวนมากทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนฤดูไม้ใบร่วงเพลิดเพลินกับฤดูใบไม้ร่วงของพืชผลได้!
ทุกคนช่วยท้าทายค้นหาของมีค่าสวน 8 ของแถมที่หรูหราโอ่อ่าเท่ากับ
ที่โรงแรมที่เป็นทางการ ทำการเสนอของ Special Menu ในฐานะเมนูสวนวันฮาโลวีนความพิเศษด้วย

●ค้นพบของมีค่าของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนกันเถอะ!
เพื่อได้ของมีค่ามา รหัสที่เป็นความลับจำเป็น ชื่อของดอกไม้ของอักษร 8 ตัวตัวอักษรคาตาคานะที่รหัสที่เป็นความลับเบ่งบานฤดูใบไม้ร่วง ฟักทอง 1 อันที่อักษร 1 ตัวตัวอักษรคาตาคานะถูกแกะสลักถูก 8 สวนแต่ละปิดบัง ค้นพบอักษร 8 ตัวนั้นทั้งหมด และรู้ว่ารหัสที่เป็นความลับจัดเข้าประเภท ช่วยได้ของมีค่ามา ขณะเที่ยวรอบๆ สวน

ให้บันทึกรหัสที่เป็นความลับในกระดาษการสมัครที่แจกจ่ายที่แต่ละสวน และตลอดระยะเวลา ช่วยส่งให้กล่องการสมัคร ของมีค่าถัดไปประสบความสำเร็จด้วยการจับสลากจากคนคำตอบที่ถูกต้อง

< ของมีค่า >
คุณชุดสินค้าการมีลักษณะเหมาะสม 5,000 เยน 20 คนของแต่ละสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นของทางหลวงสวน

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

เริ่มการขายของตั๋วจังหวัด ฮอกไกโดสวนทางหลวง [การใช้ระยะเวลาวันที่ 13 เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2560 - วันที่ 15 เดือนตุลาคม]

ปีนี้เริ่มการขายของตั๋วจังหวัด ฮอกไกโดสวนทางหลวง


[ระยะเวลาการใช้] วันที่ 13 เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2560 - วันที่ 15 เดือนตุลาคม
สำหรับ 1 คน 2,200 เยน (รวมภาษี)
ที่เคาน์เตอร์บริการตั๋วของสวน 8 อันของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน ขายตลอดระยะเวลา

จากสวน 8 อัน เป็นตั๋วคุ้มค่าเข้าสวนของ 4 ที่ที่ชอบได้
แบ่งวันภายในระยะเวลา และ 4 ที่เข้าได้ เพราะวันหมดอายุเป็นถึงวันที่ 15 เดือนตุลาคมปีนี้
แต่ขอรับการเข้าเรียนในอนุบาลไม่ได้มากกว่าสองครั้งในสวนเดียวกัน

ให้ซื้อตั๋ว 2 ใบนี้ และช่วยเที่ยวรอบๆ สวน 8 อัน

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

การรายงานผลที่ได้รับเลือกของ 2016 ค้นหาของมีค่าสวน 8 ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

ค้นหาของมีค่าสวน 8 จัดขึ้นถึง - วันที่ 16 เดือนตุลาคมวันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2559 ขอรับการสมัครถัดไป

จำนวนทั้งหมดการสมัคร 127 คน
คนคำตอบที่ถูกต้องตัวเลข 65 คน

ปีนี้ขอบคุณที่ให้สมัคร visiting แต่ละสวน ถึงเป็นสถานการณ์ที่ให้มาเยี่ยมเพราะความเสียหายของพายุไต้ฝุ่นยาก

ทำการจับสลากที่ถูกต้องวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน และท่านทั้งหลายถัดไปได้รับเลือกตั้ง

●ผู้ที่ได้รับเลือก 20 คน

อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณซะคะวะ

อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณซุกะโนะ

อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
มกุฎราชกุมารเล็ก

อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณทะนิคะวะ

อำเภอ โอะบิฮิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณยะมะดะ

โทะโยะโคะโระเชียว, อำเภอ นะคะกะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณทะคะฮะชิ

เมะมุโระเชียว, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณยะซุโมะโทะ

ตำบล คะมิฟุระโนะโจ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโอะซะคิ

ตำบล นะคะฟุระโนะโจ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณอิทะคุระ

อำเภอ ฟุระโนะ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณ PURI

นะกะนุมะมะชิ, อำเภอ ยุบะริกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโยะชิดะ

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณทะเทะอิชิ

เขต ชิวโอะ, จังหวัด โตเกียว
คุณยะนะกิทะ

อำเภอ เชียวฟุ, จังหวัด โตเกียว
คุณอุเอะมุระ

อำเภอ ซะยะมะ, จังหวัด ไซตะมะ
คุณนะคะจิมะ

อำเภอ ซะกะมิฮะระ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณยะซุดะ

อำเภอ มะสึโมะโทะ, จังหวัด นะกะโนะ
คุณมะสึบะระ

อำเภอ ทะคะยะมะ, จังหวัด กิฟุ
คุณนาริตะ

อำเภอ อิจิโนะมิยะ, จังหวัด ไอจิ
คุณโนะดะ

อำเภอ คุมะโมะโทะ, จังหวัด คุมะโมะโทะ
คุณอุเมะดะ
ชุดสินค้าการมีลักษณะเหมาะสม 5,000 เยนของแต่ละทางหลวงรางวัลเนื้อหาจังหวัด ฮอกไกโดสวนสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น
ส่งรางวัลวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน

ขอบคุณ

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

[สวนของป่าหิมะตกหนัก] ลักษณะใบไม้ร่วงเป็นสวนเอ่อล้น

สวนของยุคิโมะริที่มีขนาดใหญ่ กลายเป็นบรรยากาศที่ใบเมเปิ้ลจากทิวเขาหิมะตกหนักและดอกไม้ใบไม้ร่วงเพลิดเพลินด้วยกันได้
ปีนี้ ถึงการมาเยือนใบไม้ร่วงดูเหมือนว่าจะช้า แต่เพลิดเพลินกับดอกไม้ของสวนและการเปรียบเทียบของใบเมเปิ้ลมากอย่างนั้น 2 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 10 ตั้งแต่ปีที่ผ่านๆ มาได้

6813x

6824x

บ้านรับรองของป่า การเปลี่ยนของสีหน้าของต้นไม้เป็นพิเศษน่าสนใจอย่างยิ่ง
สีของใบไม้และไม่เพียงแต่ดอกไม้เท่านั้นสีเกิดผลเช่น Arisaema serratum ที่ลงหลักปักฐานในบริเวณเท้าเป็นการเที่ยวชมด้วย

6757x

6794x

ถึง flowering season อีกนิดเดียว แต่ Caryopteris divaricata ที่เบ่งบานที่บ้านรับรองอย่างเงียบเชียบได้ผลดีสีหน้าน่ารักน่าเอ็นดูด้วย

เป็นถึงวันที่ 16 เดือนตุลาคมระยะเวลาการค้าของสวนของยุคิโมะริที่มีขนาดใหญ่ของรอบนี้
- 17 นาฬิกา 0 นาที ( /16 การเข้าเรียนในอนุบาลสุดท้าย: 00 ) แล้ว 9 นาฬิกา 0 นาทีตั้งแต่วันที่ 26 เดือนกันยายนเวลาทำการ
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามช่วยเพลิดเพลินกับสวนของยุคิโมะริที่มีขนาดใหญ่เพลิดเพลินกับการเปรียบเทียบกับยอดหิมะแรกที่มีรากของ Daisetsuzan ได้ด้วยจากนี้ไป

[ข้อมูลล่าสุด be จัดแสดงอยู่ที่ Facebook ด้วย]
https://www.facebook.com/DaisetsuOfficial/

 

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

เกี่ยวกับสถานการณ์ความเสียหายอันเนื่องมาจากลำ 10 พายุไต้ฝุ่น

วันที่ 30 เดือนสิงหาคม จะแจ้งสถานการณ์ความเสียหายของ 10 พายุไต้ฝุ่นลำโดยผ่านจังหวัด ฮอกไกโดให้ทราบ

 

■สวน 7 อันนอกจากป่าของ 1-000 ปีโทะคะชิเปิดโดยปกติ (วันที่ 2 เดือนกันยายน)

แต่วันที่ 2 เดือนกันยายน ระดับน้ำของสระน้ำในสวนราคาสูงขึ้นเพราะการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำใต้ดินด้วย เพราะสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นมะนะเบะมีระดับน้ำของแม่น้ำซะสึนะอิติดกันสูง และเป็นสถานการณ์ที่ห้างสรรพสินค้าบริเวณรอบๆ สระน้ำเข้าประเทศ และไม่เกิดขึ้น

การเข้าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น เพราะสายการเดินเล่นของป่าของด้านตะวันออกต้องการการซ่อมการประมวลผลและสะพานของ fallen tree ป่าของหิมะวันที่ 2 เดือนกันยายน

 

■ป่าของ 1-000 ปีโทะคะชิ

เพราะผลกระทบจากลำ 10 พายุไต้ฝุ่น มีความเสียหายโดยการเกิดน้ำท่วมในหนึ่งในห้างสรรพสินค้าและสวน และเป้าหมายของการฟื้นของถนนพื้นที่รอบๆ ที่รู้เรื่องป่า 1-000 ปีโทะคะชิเป็นอย่างดีอีกไม่ยืน

ดังนั้นถึงวันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน จะตัดสินป่าของ 1-000 ปีโทะคะชิเป็นการปิดสวนสนุก แนะนำกับคอลัมน์เรื่องแจ้งนี้เกี่ยวกับสถานการณ์การเปิดสวนสนุกหลังวันเสาร์ทีหลังวันที่ 17

นอกจากนั้นสายอินเตอร์เนตถูกระงับเพราะผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นนี้ที่ป่าของ 1-000 ปีโทะคะชิ และอยู่ใน สภาพนำเกี่ยวกับโทรศัพท์ยากด้วยและ
ถึง ทันทีที่กลับสู่สภาพปกติ จัดการอย่างเป็นลำดับ แต่เข้าใจว่า อาจจะใช้เวลาล่วงหน้า

 

■ข้อมูลเส้นทางอ้อมพร้อมกับทางหลวงหมายเลข 38 การหยุดการสัญจรชั่วคราวทางหลวงหมายเลข 274 ภัยพิบัติ

เกี่ยวกับมาตรการฟรีของ Eastern Hokkaido Expressway พร้อมกับการเริ่มต้นและทางหลวงหมายเลข 38 การหยุดการสัญจรชั่วคราวทางหลวงหมายเลข 274 ภัยพิบัติของการจราจรของ Eastern Hokkaido Expressway (ช่วงชิมุคะพุ IC เมะมุโระ - IC ประมาณ 64 km ) (ห้องโถงชิมุคะพุ ⇔ โอะโทะฟุเคะสายรัดเอวของชุดกิโมโนประมาณ 76 km )
รายละเอียดดูที่ด้านล่าง

http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/press/press_h2809/1_muryousochi.pdf

 

■ข้อมูลถนนการหยุดการสัญจรชั่วคราวใหม่ล่าสุด

ช่วยยืนยันข้อมูลถนนการหยุดการสัญจรชั่วคราวใหม่ล่าสุดที่โฮมเพจถัดไป
http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm

แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

ชานชลา > ทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

top Return to หน้า

menu