Home

ประกาศเนื่องจาก 2018 ค้นหาของมีค่าสวน 8 ของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน

ค้นหาของมีค่าสวน 8 จัดขึ้นถึง - วันที่ 14 เดือนตุลาคมวันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2562 ขอรับการสมัครถัดไป
จำนวนทั้งหมดการสมัคร 155 คน

คนคำตอบที่ถูกต้องตัวเลข 101 คน

ปีนี้ ถึงเพราะผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นวันที่ 6 เดือนกันยายน ผู้เยี่ยมชมกลายเป็นการลดลงมาก แต่ขอบคุณทุกท่านที่ให้มาเยี่ยมถึงแม้จะมีช่วงเวลาอย่างนั้น

ทำการจับสลากที่ถูกต้องวันที่ 27 เดือนตุลาคม และท่านทั้งหลายถัดไปได้รับเลือกตั้ง

•ผู้ที่ได้รับเลือก 20 คน

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณซุซุคิ

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณนะกะโอะคะ

อำเภอ ซัปโปโร, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโกโทะ

คะมิคะวะมะชิ, อำเภอ คะมิคะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
ท่านระหว่างคุซุ

คะมิคะวะมะชิ, อำเภอ คะมิคะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณอิชิคุระ

มะคุเบะสึเชียว, อำเภอ นะคะกะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณฮะซุมิ

อำเภอ คุชิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโยะชิคะวะ

อำเภอ คุชิโระ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณอะโทะเบะ

อำเภอ คิทะมิ, จังหวัด ฮอกไกโด
คุณโอะทะ

อำเภอ ฟุจู, จังหวัด โตเกียว
คุณอินะโอะคะ

อำเภอ มะชิดะ, จังหวัด โตเกียว
คุณมิซุโนะ

อำเภอ คะวะซะคิ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณชิดะ

อำเภอ คะวะซะคิ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณทางออก

อำเภอ คะวะซะคิ, จังหวัด คะนะกะวะ
คุณซะโทะ

ทะดะโอะคะเชียว, อำเภอ เซะนโบะคุกุง, จังหวัด โอซาก้า
คุณฟุจิอิ

อำเภอ คุระชิคิ, จังหวัด โอะคะยะมะ
คุณนะคะกิริ

อำเภอ มะสึเอะ, จังหวัด ชิมะเนะ
คุณทะเคะมุระ

อำเภอ โซะโอะ, จังหวัด คะโกชิมะ
คุณอะซะคุระ

อำเภอ คิริชิมะ, จังหวัด คะโกชิมะ
คุณคะชิวะกิ

อำเภอ โคะชิ, จังหวัด โคะชิ
คุณทะนะคะ

เนื้อหารางวัล: ชุดสินค้าการมีลักษณะเหมาะสม 5,000 เยนของแต่ละทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น

ส่งรางวัลวันที่ 27 เดือนตุลาคม

ขอบคุณ

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

ทำการค้าของปีพ.ศ. 2561 เสร็จในวันที่ 14 เดือนตุลาคม

ทำการค้าของปีพ.ศ. 2561 เสร็จในวันที่ 14 เดือนตุลาคม

ปีที่ระลึกครบรอบ 10 ปีของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนแล้วปีหน้า
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมาปีหน้า เพราะเตรียมสิทธิพิเศษที่หลากหลาย

ระยะเวลาการค้าของปีงบประมาณหน้า ตามด้านล่าง
วันเสาร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2562 - วันที่ 14 เดือนตุลาคม (การฉลองเดือน)

ขอบคุณ

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

โดยไม่มีความเสียหายของแผ่นดินไหว สวน 8 อันทั้งหมดกลายเป็นการค้าโดยปกติตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกันยายน

ถึงเป็นผลกระทบของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัด ฮอกไกโดวันที่ 6 เดือนกันยายน แต่ไม่มีสวนที่ได้รับความเสียหายเพราะแผ่นดินไหวโดยตรง
ถึงมีผลกระทบของไฟดับ แต่ณวันที่ 8 เดือนกันยายน สวน 8 อันทั้งหมดกลายเป็นการค้าโดยปกติ
รอการมาของทุกท่าน

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

การจัดสวนฤดูใบไม้ร่วงเทศกาลวันที่ 1 เดือนกันยายน - วันที่ 14 เดือนตุลาคม!

เริ่มเทศกาลจากวันที่ 1 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2561 ฤดูใบไม้ร่วงสวนของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนถึงวันที่ 14 เดือนตุลาคม

การประดิษฐ์จำนวนมากทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนฤดูไม้ใบร่วงเพลิดเพลินกับฤดูใบไม้ร่วงของพืชผลได้!
ทุกคนช่วยท้าทายค้นหาของมีค่าสวน 8 ของแถมที่หรูหราโอ่อ่าเท่ากับ
ที่โรงแรมที่เป็นทางการ ทำการเสนอของ Special Menu ในฐานะเมนูสวนวันฮาโลวีนความพิเศษด้วย

●ค้นพบของมีค่าของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวนกันเถอะ!
เพื่อได้ของมีค่ามา รหัสที่เป็นความลับจำเป็น ชื่อของดอกไม้ของอักษร 8 ตัวตัวอักษรคาตาคานะที่รหัสที่เป็นความลับเบ่งบานฤดูใบไม้ร่วง ฟักทอง 1 อันที่อักษร 1 ตัวตัวอักษรคาตาคานะถูกแกะสลักถูก 8 สวนแต่ละปิดบัง ค้นพบอักษร 8 ตัวนั้นทั้งหมด และรู้ว่ารหัสที่เป็นความลับจัดเข้าประเภท ช่วยได้ของมีค่ามา ขณะเที่ยวรอบๆ สวน

ให้บันทึกรหัสที่เป็นความลับในกระดาษการสมัครที่แจกจ่ายที่แต่ละสวน และตลอดระยะเวลา ช่วยส่งให้กล่องการสมัคร ของมีค่าถัดไปประสบความสำเร็จด้วยการจับสลากจากคนคำตอบที่ถูกต้อง

< ของมีค่า >
คุณชุดสินค้าการมีลักษณะเหมาะสม 5,000 เยน 20 คนของแต่ละสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นของทางหลวงสวน

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

ดอกไม้ต้นฝิ่นสีเขียวของหิมาลัย ' ` เมะโคะโนะพุชิซุของภาพลวงตาออกดอก!

ตอนนี้ที่สวนของยุคิโมะริที่มีขนาดใหญ่ของคะมิคะวะมะชิ, จังหวัด ฮอกไกโด เมะโคะโนะพุชิซุกำลังออกดอกอยู่ ถูกเรียกว่าดอกไม้ของภาพลวงตา เพราะเมะโคะโนะพุชิซุเบ่งบานที่ ' ` ดินแดนที่สันโดษที่เรียกกันของที่ราบสูงด้วยดอกไม้ที่เบ่งบานที่ที่ราบสูงของส่วนกลางเอเชียเป็นหลักที่หิมาลัยของผ้าตัวเองด้วย

ถึงเป็นดอกไม้ที่จริงจังมากของการเพาะปลูก ที่ว่าน้อยกว่า 28 ℃ และปลูกอุณหภูมิได้ แต่เป็นดอกไม้ของสีฟ้าที่สวยเลยที่ที่นี่ซึ่งใช้ประโยชน์จากเป็นพื้นดินที่เป็น coolness ที่เพาะปลูกได้ เพียงเพราะเป็นสวนของป่าหิมะตกหนักประมาณ 650 m ความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่านั้น ตอนนี้เพาะปลูกชนิด 2 ของวันเมะโคะโนะพุชิซุแกรนด์และเบะโทะนิคิโฟะริอะเมะโคะโนะพุชิซุประมาณ 90 หุ้นในการลองผิดลองถูก

กลายเป็นจากนี้ไปในย่านคุ้มค่ากับการชม เพราะ 15 ดอกเบ่งบานวันที่ 23 เดือนมิถุนายน และมีดอกตูมที่มากมายมาก ไม่มีสถานที่ที่เห็นเมะโคะโนะพุชิซุทั้งหมดนี้อย่างทันทีทันใด ในทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน เป็นสวนเพียงหนึ่งเดียว ไม่ว่าอย่างไรก็ตามดูที่ดอกไม้มีค่านี้สวยที่ให้แสงผ่านได้น้อย

 

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

โครงการใหม่! MARCHE Hills ตอนเช้า


<< Hills โทะคะชิใหม่โครงการ! >>
บนเนินของตำบล มะคุเบะสึโจ MARCHE เริ่มขึ้นที่ทางเข้าของสวนเช้าเงียบตอนเช้าที่จำกัดแค่วันอาทิตย์!

เสน่ห์ของอาหารและเกษตรกรรมของโทะคะชิ \ มากมาย! /
ผู้ผลิตและ MARCHE สถานที่ตอนเช้าของการสื่อสารของผู้บริโภคทำให้เกษตรกรรมเป็นคำสำคัญ♪
[เนื้อหาการออกบูธ]
● การขายผัก
● การขายสมุนไพร
● ห้องทำงานการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ
● การขายของจิปาถะ
● การขายอาหารว่าง
● เพลงถนน
※เนื้อหาร้านแตกต่างทุกแต่ละอินนิ่ง
※ทำอากาศมีฝนที่ศูนย์ Hills ที่ในอาคาร

☆อยู่ระหว่างคนจากร้านการเสนอซึ่งเป็นครั้งคราว⁜


[ข้อมูลงานพื้นฐาน]
ระยะเวลา : วันที่ 24 เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2561 - วันที่ 7 เดือนตุลาคม (เทศกาลโซบะใบไม้ร่วง)
ทุกวันอาทิตย์ ( 16 ครั้งทั้งหมด)
สถานที่ : มะคุเบะสึเชียว, อำเภอ นะคะกะวะกุง, จังหวัด ฮอกไกโดตัวอักษร steady renewal 13-5
ลานกว้างโทะคะชิ Hills ทางเข้า (ย่านฟรี)
เวลา : ทุกวันอาทิตย์ 8 นาฬิกา 0 นาที - 11 นาฬิกา 0 นาที


ตรวจสอบอินสตาแกรม \ ด้วย! /
 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

เทศกาลการขอบคุณพระเจ้าของฤดูใบไม้ผลิมะนะเบะสวนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น

จัดเทศกาลการขอบคุณพระเจ้าที่มีขนาดใหญ่ 3 วันของวันอาทิตย์.10 วันวันเสาร์.9 วันวันศุกร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

งานสวน! ของฟาร์มอุเอะโนะมัดฤดูร้อนรวมกัน

เป็นเรื่องแจ้งของงานสวน กุหลาบเป็นฤดูที่ดีที่สุดของการบานสะพรั่งด้วย!

ดอกไม้อะไหล่ที่ผลิตตามมาตรฐาน Non no43 ( 43 โนะนโนะ) ของเชียว โซะกะเบะดอกไม้นักออกแบบเสื้อผ้าและยุคิผู้มีอาชีพทำและแต่งสวนอุเอะโนะทราย

แต่ได้ผลดี! พูด! กองให้พูนขึ้น! การตัดสินที่ที่ 3 การเป็นที่นิยมอย่างมากงานที่มีขึ้น!

สวนหน้าร้อนทำให้เป็นประกายเชียว โซะกะเบะดอกไม้นักออกแบบเสื้อผ้าและยุคิผู้มีอาชีพทำและแต่งสวนอุเอะโนะทราย

กองให้พูนขึ้นด้วยการพูดคุยดอกไม้ ขณะทำการเดินเล่นสวนพร้อมกับทุกท่านของผู้เข้าร่วม!

ทำการสาธิตที่มัดดอกไม้ที่เบ่งบานที่สวนหน้าร้อนของฟาร์มอุเอะโนะในที่สุดรวมกันในฐานะช่อดอกไม้หน้าร้อนสวยตรงหน้า

มัดตอนนี้สวยของดอกไม้ที่เบ่งบานที่สวนหน้าร้อนรวมกันที่ช่วงเวลา ความรู้สึกใหม่การแสดงดอกไม้ของความรู้สึกจำนวนมากแสดงสด! ช่วยเข้าร่วม

*ยกเลิกการเดินเล่นสวนในกรณีวันที่ฝนตก และทำการประท้วงดอกไม้กับการพูดคุยในร้านกาแฟ

ของฟาร์มอุเอะโนะมัดฤดูร้อนรวมกัน

วันและเวลาวันอาทิตย์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม 10 โมงเช้า 15 นาที - 11 นาฬิกา 30 นาที
สวนสถานที่อุเอะโนะฟาร์มข้างใน (ร้านกาแฟข้างในในกรณีวันที่ฝนตก)
800 เยน participation fee (รวมการเข้าเรียนในอนุบาลสวนค่าของฟาร์มอุเอะโนะ)
*การจองไม่จำ้เป็น
*ลูกค้าของการเข้าร่วมความประสงค์ช่วยซื้อตั๋วการเข้าเรียนในอนุบาลภายในเวลา กรุณารอหลังจากการซื้อที่ลานกว้างข้างหน้าร้านกาแฟ


มีการท่องเที่ยวของความตายฮะเนะดะที่รวมเข้าด้วยกัน เป็นงานนี้ด้วย!

ทำงานที่ยุคิอุเอะโนะทรายและคุณเชียว โซะกะเบะทำการพูดคุยและการประท้วงของดอกไม้ด้วยกันวันงานด้วยที่โรงแรม

เป็นการท่องเที่ยวของเนื้อหาที่ที่พิเศษมาก การเดินทางคุ้มค่าจัดงานพิเศษที่มีเพียงแค่การท่องเที่ยวนี้ให้เข้ากับการเดินทางดอกไม้ไปจังหวัด ฮอกไกโด! ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคนให้ความสนใจดูที่นี่

Club Tourism
เป็นจาก 7/7 [ความตายฮะเนะดะ] 3 วันดอกไม้การเดินทางของลิ้มรสผู้ประสานงานดอกไม้การเดินทาง *ซะนจิวนโดะโคะกุหลาบสวนจังหวัด ฮอกไกโดสวนที่ใฝ่ฝันถึงเบ่งบานมากพอผุดออกมาผุดออกมา
https://tour.club-t.com/tour/detail…

ถึงการสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นโทรศัพท์ แต่
บริษัทท่องเที่ยว Club Tourism หัวข้อบริษัทมหาชนจำกัด
TEL03-5323-5590

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

เรื่องแจ้งของการจัดป่าสวนสถาบัน Naturalistic Garden Movement ของ 1-000 ปีโทะคะชิ

จดจำครบรอบปีที่ 10 การเปิดสวนสนุกไว้ และจัดสถาบันสวนอันเนื่องมาจากเพียร์สันสวนนักออกแบบเสื้อผ้าแดนและสีเขียวหัวหน้าผู้มีอาชีพทำและแต่งสวนนิอิยะ

เปิดทั้งหมดของการสร้างสวนของเมะโดะอุกะเดะที่ข้ามวิธีการการออกแบบของนะชิวระริซุทิคุพุระนทินกุของเมะโดะอุกะเดะนการเลือกสรรสินค้าพืชและการจัดสรร 10 ปีที่ป่า 1-000 ปีโทะคะชิเช่นการปรับให้เหมาะสมของความสมดุลการปลูกป่าเป็นต้นเท่านั้น
เชิญพลาดโอกาสนี้ และร้องไห้!

Naturalistic Garden Movement
... ที่ทำด้วยสวนของนะชิวระริซุทิคุกะเดะนป่าของ 1-000 ปี... โทะคะชิ

วันและเวลา: วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2561 13 นาฬิกา - 16 นาฬิกา

ค่าเข้าร่วม: 5,000 เยน (รวมค่าเข้าชม)

จำนวนคนที่จุได้: 70 คน

โทรศัพท์ปลายทางการสมัคร: 0156-63-3000

อย่างลงรายละเอียดจากนี่↓↓
 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

การแต่งหน้าร่างกายสวยเดิน ขณะเพลิดเพลินกับสวนของต้นฤดูร้อน!

จองที่สวนที่ไม่มีใคร ก่อนการเปิด
มีประสบการณ์ชั้นเรียนการเดินแบบอิสระสบายๆ อย่างเสรี และไม่ดูหรือ

การแต่งหน้าร่างกายสวยเดิน ขณะเพลิดเพลินกับสวนของต้นฤดูร้อน!
ทั้งใจและร่างกายจัดชั้นเรียนการเดินที่สวยขึ้นเพราะเห็นดอกไม้สวย♪

ความเป็นไปได้ที่ของของสุขภาพและความสวยงามไปแผ่ขยาย เพราะได้ท่าทางวิธีเดินที่ถูกต้อง
รูปร่างสามารถปลอกกันฝุ่นได้ด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายสวย!
ไปเปิดการสร้างสไตล์ที่เหมือนกับตัวเองได้ยิ่งไปกว่านั้นมากกว่าเดิม
เนื่องจากข้อความจากต้นไม้แห่งสถานที่ที่นี่ฟาร์มอุเอะโนะที่มีกำลังในแง่บวกและดอกไม้

เพลิดเพลินกับการเดินเล่นดอกไม้กันเถอะ ขณะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงหลังการบรรยาย
น่าจะมีการค้นพบใหม่ในการถ่ายภาพด้วยความรู้สึกสบายคิดว่า ดูเหมือนจะเป็นฉันอย่างแน่นอนด้วย☆

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ตอน /6 พระจันทร์วันที่ 24 วันอาทิตย์ 9 นาฬิกา 0 นาที - 10 นาฬิกา 30 นาที
(ระดับเวลาที่ต้องใช้ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

สวนโทะโคะโระ / อุเอะโนะฟาร์ม
※ที่มีขึ้นในร้านกาแฟในวันที่ฝนตก

ค่าเข้าร่วม / ¥3,000 (รวมค่าชั้นเรียนค่าการเข้าเรียนในอนุบาลค่าน้ำชา)
กรุณาช่วยจองถึงฟาร์มอุเอะโนะก่อนล่วงหน้า
( 0166-47-8741 )

ชื่อ /25 จำนวนคนที่จุได้

MICHIYO ผู้บรรยาย / ร่างกายนักออกแบบเสื้อผ้า

■เนื้อหาการสัมมนา■
① ท่าทางที่ถูกต้องวิธีเดินที่สวยอย่างชัดเจน

② การออกกำลังกายวิธีใช้ & ส่วนประกอบ lean person ของร่างกายที่เชื่อมต่อกับการขึ้นไปสไตล์เล็กๆ

③ ของรูปที่เพิ่มความสว่างจากด้านในถูกแย่ง; ทาง

④ เรื่องเล่าของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในลำไส้

ชั้นเรียนเริ่มก่อนร้านกาแฟอุเอะโนะฟาร์มในการไปรับสวนภายใน 9 นาฬิกา 0 นาที ※ช่วยทำการรับให้เสร็จล่วงหน้า
ขณะย้ายไปร้านกาแฟ - 10 นาฬิกา 0 นาที และดื่มชาฝรั่งสมุนไพร; เวลาการพูดคุย (คำถามกับอาจารย์) กับอาจารย์ MICHIYO
10 การเสร็จสิ้น 30/ งาน (การเข้าเรียนในอนุบาลได้อีกครั้งที่สวนด้วย! ) :

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เป็นอาจารย์ MICHIYO และชั้นเรียนการเดินที่สวนที่ไม่มีใคร ♪
ถึงเป็นงานครั้งแรก แต่การสัมมนาของอาจารย์ เนื้อหาที่ศึกษามากแออัด!

งานเช่นนี้เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะเป็นชั้นเรียนที่ทำขึ้นเพื่อความเป็นส่วนตัวโดยปกติ!
ก่อนอื่นรอการจอง (ฟาร์มอุเอะโนะ: 0166-47-8741 )

※ช่วยเข้าร่วมกับรองเท้าสวมใส่สบายด้วยเครื่องแต่งกายแบบลำลอง และรองเท้าสูงของส้นเท้าเป็น NG วันนั้น

โฮมเพจร่างกายนักออกแบบเสื้อผ้า MICHIYO
https://www.miailes-michiyo .com

 • Comments (Close): 0
 • Trackbacks (Close): 0

Home

top Return to หน้า

menu